thiet bi hoi nghi truyen hinh

thiet bi hoi nghi truyen hinh

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH - ITshopping
0
  • Thiết bị Hội Nghị Truyền Hình

Thương hiệu
Giá
 – 

Thiết bị Hội Nghị Truyền Hình

36 kết quả
Sắp xếp theo:
Thiết bị đàm thoại Polycom C100
Thiết bị đàm thoại Polycom C100
4,513,000 VND
- 18%
3,706,000 VND
MUA NGAY
Điện thoại hội nghị MEETEASY MINI
Điện thoại hội nghị MEETEASY MINI
8,524,000 VND
- 13%
7,412,000 VND
MUA NGAY
Điện thoại hội nghị VTECH VCS704
Điện thoại hội nghị VTECH VCS704
9,178,000 VND
- 37%
5,777,000 VND
MUA NGAY
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation 2 Non EX
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation 2 Non EX
13,472,000 VND
- 13%
11,707,000 VND
MUA NGAY
Điện thoại hội nghị MEETEASY MID2
Điện thoại hội nghị MEETEASY MID2
13,538,000 VND
- 13%
11,772,000 VND
MUA NGAY
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation 2 EX
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation 2 EX
14,977,000 VND
- 13%
13,020,000 VND
MUA NGAY
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation DUO
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation DUO
16,132,000 VND
- 13%
14,029,000 VND
MUA NGAY
Điện thoại hội nghị MEETEASY MID2 EX
Điện thoại hội nghị MEETEASY MID2 EX
16,415,000 VND
- 13%
14,279,000 VND
MUA NGAY
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation IP 6000
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation IP 6000
20,666,000 VND
- 13%
17,965,000 VND
MUA NGAY
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation 2W
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation 2W
21,931,000 VND
- 13%
19,075,000 VND
MUA NGAY
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation IP 7000
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation IP 7000
28,427,000 VND
- 13%
24,727,000 VND
MUA NGAY
Điện thoại hội nghị Polycom Soundstation VTX1000
Điện thoại hội nghị Polycom Soundstation VTX1000
37,605,000 VND
- 13%
32,700,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình POLYCOM Group 300-720p  Acoustic
Hội nghị truyền hình POLYCOM Group 300-720p Acoustic
51,819,000 VND
- 13%
45,061,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình PANASONIC KX-VC1300
Hội nghị truyền hình PANASONIC KX-VC1300
68,779,000 VND
- 16%
57,770,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình SONY PCS-G60DP
Hội nghị truyền hình SONY PCS-G60DP
79,900,000 VND
- 13%
69,900,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình POLYCOM HDX-6000 EagleEye View
Hội nghị truyền hình POLYCOM HDX-6000 EagleEye View
86,502,000 VND
- 13%
75,210,000 VND
MUA NGAY
Hỗi nghị truyền hinh SONY PCS-XC1
Hỗi nghị truyền hinh SONY PCS-XC1
87,396,000 VND
- 12%
77,345,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình POLYCOM Group 300-720p
Hội nghị truyền hình POLYCOM Group 300-720p
96,792,000 VND
- 13%
84,170,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình POLYCOM HDX-6000
Hội nghị truyền hình POLYCOM HDX-6000
103,812,000 VND
- 13%
90,274,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình SONY PCS-XG55
Hội nghị truyền hình SONY PCS-XG55
103,942,000 VND
- 13%
90,732,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình POLYCOM Group 500-720p  Acoustic
Hội nghị truyền hình POLYCOM Group 500-720p Acoustic
120,990,000 VND
- 13%
105,207,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình SONY PCS-XA55
Hội nghị truyền hình SONY PCS-XA55
125,197,000 VND
- 13%
108,859,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình PANASONIC KX-VC1600
Hội nghị truyền hình PANASONIC KX-VC1600
136,730,000 VND
- 20%
109,000,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình SONY PCS-XG80
Hội nghị truyền hình SONY PCS-XG80
143,139,000 VND
- 13%
124,462,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình SONY PCS-XA80
Hội nghị truyền hình SONY PCS-XA80
147,804,000 VND
- 13%
128,529,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình SONY PCS-XL55
Hội nghị truyền hình SONY PCS-XL55
158,726,000 VND
- 13%
138,026,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình POLYCOM HDX7000-720
Hội nghị truyền hình POLYCOM HDX7000-720
172,830,000 VND
- 13%
150,289,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình POLYCOM Group 500-720p
Hội nghị truyền hình POLYCOM Group 500-720p
190,161,000 VND
- 13%
165,353,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình POLYCOM HDX7000-1080
Hội nghị truyền hình POLYCOM HDX7000-1080
224,802,000 VND
- 13%
195,481,000 VND
MUA NGAY
Hội nghị truyền hình POLYCOM HDX8000-720
Hội nghị truyền hình POLYCOM HDX8000-720
276,795,000 VND
- 13%
240,694,000 VND
MUA NGAY
12   

THIẾT BỊ HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH - ITshopping