ITshopping VIỆT NAM
0

Kết nối dài lâu

KẾT NỐI DÀI LÂU


I. Đối tượng

 Tất cả khách hàng có phát sinh mua sản phẩm từ ITshopping.vn. Các khách hàng này sẽ được gọi là Hội viên. 
 
II.  Nội Dung:

1. Điểm thưởng:

Hội viên sẽ tích luỹ điểm dựa trên số tiền đã mua hàng để nhận giải thưởng. Điểm của Hội viên được tính theo các tiêu chí sau đây:

- Điểm thưởng khi trở thành hội viên mới  

- Điểm thưởng được quy đổi dựa vào số tiền Hội viên đã mua hàng: số điểm sẽ được tính và làm tròn số trên số tiền trên mỗi hóa đơn mua hàng của từng đơn hàng phát sinh.

- Điểm thưởng cho số đơn hàng phát sinh liên tục hằng tháng trong quý

- Điểm thưởng cho số đơn hàng phát sinh liên tục hằng quý trong năm

- Điểm thưởng cho việc giới thiệu hội viên mới.

- Điểm thưởng cho các dịp đặc biệt như ngày sinh nhật khách hàng, ngày thành lập Công ty.

2. Tỷ lệ quy đổi điểm:

Stt

Tiêu chí

Đơn vị tính

Số điểm quy đổi

1

 

Thưởng khi trở thành Hội viên của ITshopping.vn
(Thưởng duy nhất 1 lần)
Khách hàng

 

200 điểm
2 Thưởng phát sinh doanh số mua hàng  theo từng đơn hàng 10.000 đ 1 điểm
3 Thưởng do giới thiệu hội viên mới Khách hàng = số điểm mua hàng của  người  được giới thiệu
4 Thưởng nhân ngày sinh nhật, ngày thành lập Công ty  năm 500 điểm
5 Thưởng cho phát sinh đơn hàng liên tục hàng tháng/ quý Quý 600 điểm 

 

6 Thưởng cho phát sinh đơn hàng liên tục các quý / năm Năm 1200 điểm 

 

7 Thưởng cho thời gian sử dụng dịch vụ
(cho hội viên sử dụng 3 năm liên tục trở lên)
năm 3000 điểm

3. Các quy định về tính điểm:

- Điểm được tính kể từ thời điểm trở thành Hội viên và được tính theo chu kỳ hàng năm.

- Tỷ lệ quy đổi điểm: 10.000 đồng doanh số = 1 điểm. Số tiền lẻ dưới 10.000 vnd sẽ không được làm tròn để tính điểm.

  - Khi Hội viên ngưng sử dụng dịch vụ quá 12 tháng ( trong 12 tháng không có phát sinh đơn hàng),  số điểm tích lũy của Hội viên trước đây sẽ không được xem xét để xét thưởng và thời gian sử dụng dịch vụ xem như bắt đầu lại.

   - Không áp dụng chuyển nhượng điểm khi bán, xáp nhập công ty hoặc giữa các hội viên cho nhau.

III.  Xếp hạng hội viên:

  -  Các Hội viên được xếp hạng căn cứ vào số điểm tích luỹ. Có 4 hạng Hội viên là Kim Cương, Vàng, Bạc, Đồng.

-    Việc xếp hạng cho từng Hội viên sẽ được tính theo chu kỳ 06 tháng.

 

Hạng
Điểm tích luỹ
Thời gian
Đồng 0 đến 5.000

 

12 tháng
Bạc 5.001 đến 10.000 12 tháng
Vàng

 

10.001 đến 20.000 12 tháng

 

Kim cương

 

Trên 20.000

 

12 tháng

 

IV.  Quy đổi điểm thưởng:

-    Điểm thưởng được quy đổi thành giải thưởng 12 tháng 1 lần.

Giải thưởng quy đổi từ điểm thưởng có thể nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của hội viên.

-   Tỷ lệ quy đổi điểm thành giải thưởng: Tỷ lệ quy đổi điểm thành giải thưởng được xác định tuỳ vào hạng Hội viên.

 

 

STT

Hạng thành viên

Tỷ lệ quy đổi

1

Đồng

1 điểm = 100 VND

2

Bạc

1 điểm = 125 VND

3

Vàng

1 điểm = 150 VND

4

Kim cương

1 điểm = 200 VND

 -  Sau khi nhận thưởng, Hội viên sẽ bị trừ số điểm tương ứng với số điểm Hội viên đã dùng để nhận thưởng.

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline - 0938 991 848

ITshopping VIỆT NAM