may bo dam

may bo dam

MÁY BỘ ĐÀM - ITshopping
0
  • Máy bộ đàm

Thương hiệu
Giá
 – 

Máy bộ đàm

28 kết quả
Sắp xếp theo:
Bộ đàm ICOM IC-F6061 UHF
Bộ đàm ICOM IC-F6061 UHF
CALL
MUA NGAY
Bộ đàm KENWOOD TK-P701
Bộ đàm KENWOOD TK-P701
2,071,000 VND
- 4%
1,980,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm ICOM V80
Bộ đàm ICOM V80
2,115,000 VND
- 5%
2,008,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm Motorola Mag One A8
Bộ đàm Motorola Mag One A8
2,398,000 VND
- 5%
2,287,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm VERTEX STANDARD VX-231
Bộ đàm VERTEX STANDARD VX-231
2,442,000 VND
- 5%
2,321,000 VND
MUA NGAY
Bộ Đàm ICOM U-80
Bộ Đàm ICOM U-80
2,943,000 VND
- 5%
2,797,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm ICOM IC-F3003
Bộ đàm ICOM IC-F3003
3,052,000 VND
- 5%
2,899,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm Motorola CP1100
Bộ đàm Motorola CP1100
3,161,000 VND
- 5%
3,007,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm VERTEX STANDARD VX-351
Bộ đàm VERTEX STANDARD VX-351
3,270,000 VND
- 5%
3,109,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm ICOM IC-V82 VHF
Bộ đàm ICOM IC-V82 VHF
3,292,000 VND
- 5%
3,139,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm ICOM IC-F4003 UHF
Bộ đàm ICOM IC-F4003 UHF
3,292,000 VND
- 5%
3,144,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm ICOM IC-F11 VHF
Bộ đàm ICOM IC-F11 VHF
3,401,000 VND
- 5%
3,240,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm ICOM IC -U82 UHF
Bộ đàm ICOM IC -U82 UHF
3,553,000 VND
- 5%
3,379,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm KENWOOD TK-2107
Bộ đàm KENWOOD TK-2107
3,662,000 VND
- 5%
3,497,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm Motorola CP1300 VHF
Bộ đàm Motorola CP1300 VHF
3,662,000 VND
- 5%
3,497,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm Motorola CP1300 UHF
Bộ đàm Motorola CP1300 UHF
3,662,000 VND
- 5%
3,497,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm ICOM IC-F3021T VHF
Bộ đàm ICOM IC-F3021T VHF
4,186,000 VND
- 5%
3,994,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm ICOM IC-F4021T UHF
Bộ đàm ICOM IC-F4021T UHF
4,207,000 VND
- 5%
4,011,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm Motorola GP3188 UHF
Bộ đàm Motorola GP3188 UHF
5,581,000 VND
- 5%
5,309,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm Motorola GP3188 VHF
Bộ đàm Motorola GP3188 VHF
5,581,000 VND
- 5%
5,309,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm Motorola GP328 UHF
Bộ đàm Motorola GP328 UHF
6,344,000 VND
- 5%
6,046,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm Motorola GP328 VHF
Bộ đàm Motorola GP328 VHF
6,671,000 VND
- 5%
6,358,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm Motorola GP338 UHF
Bộ đàm Motorola GP338 UHF
6,976,000 VND
- 5%
6,641,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm Motorola GM338 UHF
Bộ đàm Motorola GM338 UHF
7,041,000 VND
- 5%
6,714,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm Motorola GM338 VHF
Bộ đàm Motorola GM338 VHF
7,041,000 VND
- 5%
6,714,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm Motorola GP338 VHF
Bộ đàm Motorola GP338 VHF
7,216,000 VND
- 5%
6,863,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm ICOM IC-F50V VHF
Bộ đàm ICOM IC-F50V VHF
7,892,000 VND
- 5%
7,521,000 VND
MUA NGAY
Bộ đàm ICOM IC-F5061 VHF
Bộ đàm ICOM IC-F5061 VHF
8,066,000 VND
- 5%
7,685,000 VND
MUA NGAY
 

MÁY BỘ ĐÀM - ITshopping