thiet bi chong set

thiet bi chong set

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT – ITshopping
0
  • Thiết bị chống sét

Thương hiệu
Giá
 – 

Thiết bị chống sét

126 kết quả
Sắp xếp theo:
Kim thu sét CIRPROTES NLP 1100-15
Kim thu sét CIRPROTES NLP 1100-15
CALL
MUA NGAY
Kim thu sét CIRPROTES NLP 1100-30
Kim thu sét CIRPROTES NLP 1100-30
CALL
MUA NGAY
Kim thu sét CIRPROTES NLP 1100-44
Kim thu sét CIRPROTES NLP 1100-44
CALL
MUA NGAY
Kim thu sét CIRPROTES NLP 2200
Kim thu sét CIRPROTES NLP 2200
CALL
MUA NGAY
Chống sét APC PNETR6
Chống sét APC PNETR6
589,000 VND
- 22%
458,000 VND
MUA NGAY
Chống sét APC PDIGTR
Chống sét APC PDIGTR
654,000 VND
- 30%
458,000 VND
MUA NGAY
Chống sét  APC PNET1GB
Chống sét APC PNET1GB
680,000 VND
- 17%
567,000 VND
MUA NGAY
Chống sét LPI CF-90
Chống sét LPI CF-90
690,000 VND
- 24%
523,000 VND
MUA NGAY
Chống sét  APC PTEL2
Chống sét APC PTEL2
741,000 VND
- 24%
567,000 VND
MUA NGAY
Chống sét APC P5BT-UK
Chống sét APC P5BT-UK
872,000 VND
- 30%
610,000 VND
MUA NGAY
Chống sét LPI DD10.1T
Chống sét LPI DD10.1T
1,046,000 VND
- 21%
828,000 VND
MUA NGAY
Chống sét  APC PSP25
Chống sét APC PSP25
1,090,000 VND
- 36%
698,000 VND
MUA NGAY
Cắt lọc sét SYCOM SYC -1P/130
Cắt lọc sét SYCOM SYC -1P/130
1,199,000 VND
- 10%
1,079,000 VND
MUA NGAY
Chống sét ARTCOM BNCP
Chống sét ARTCOM BNCP
1,264,000 VND
- 34%
839,000 VND
MUA NGAY
Chống sét ARTCOM LANP-10/100/1000 Base-T
Chống sét ARTCOM LANP-10/100/1000 Base-T
1,308,000 VND
- 31%
899,000 VND
MUA NGAY
Chống sét LPI C75BNC90
Chống sét LPI C75BNC90
1,482,000 VND
- 21%
1,177,000 VND
MUA NGAY
Cắt lọc sét SYCOM SYC -2P/130
Cắt lọc sét SYCOM SYC -2P/130
1,679,000 VND
- 21%
1,319,000 VND
MUA NGAY
Chống sét LPI LAN-RJ45
Chống sét LPI LAN-RJ45
2,572,000 VND
- 14%
2,202,000 VND
MUA NGAY
Chống sét trung tính đất NE15
Chống sét trung tính đất NE15
2,703,000 VND
- 16%
2,267,000 VND
MUA NGAY
Cắt lọc sét SYCOM SYC-6P/130
Cắt lọc sét SYCOM SYC-6P/130
2,725,000 VND
- 16%
2,278,000 VND
MUA NGAY
Cắt lọc sét LPI SST150
Cắt lọc sét LPI SST150
2,834,000 VND
- 19%
2,289,000 VND
MUA NGAY
Chống sét LPI TLP-K10
Chống sét LPI TLP-K10
3,200,000 VND
- 9%
2,899,000 VND
MUA NGAY
Kim thu sét LIVA LAP-CX040
Kim thu sét LIVA LAP-CX040
3,500,000 VND
- 15%
2,987,000 VND
MUA NGAY
Cắt lọc sét SYCOM SYC-8P/130
Cắt lọc sét SYCOM SYC-8P/130
3,553,000 VND
- 16%
2,998,000 VND
MUA NGAY
Chống sét trung tính đất NE100
Chống sét trung tính đất NE100
4,120,000 VND
- 13%
3,575,000 VND
MUA NGAY
Chống sét trung tính đất SGT50-25
Chống sét trung tính đất SGT50-25
4,142,000 VND
- 14%
3,575,000 VND
MUA NGAY
Kim thu sét LIVA LAP-CX070
Kim thu sét LIVA LAP-CX070
4,186,000 VND
- 18%
3,444,000 VND
MUA NGAY
Chống sét NOVARIS KP-10
Chống sét NOVARIS KP-10
4,796,000 VND
- 10%
4,316,000 VND
MUA NGAY
Cắt lọc sét SYCOM SYC-240T2
Cắt lọc sét SYCOM SYC-240T2
4,818,000 VND
- 13%
4,197,000 VND
MUA NGAY
Chống sét NOVARIS SDD1-50-275
Chống sét NOVARIS SDD1-50-275
4,936,000 VND
- 15%
4,197,000 VND
MUA NGAY
12345   

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT – ITshopping