thiet bi vien thong

thiet bi vien thong

THIẾT BỊ VIỄN THÔNG - ITshopping
0
  • Thiết bị viễn thông

Thương hiệu
Giá
 – 

Thiết bị viễn thông

22 kết quả
Sắp xếp theo:
Điện thoai IP Panasonic KX-HDV100
Điện thoai IP Panasonic KX-HDV100
1,003,000 VND
- 13%
872,000 VND
MUA NGAY
Điện thoai IP Panasonic KX-UT113
Điện thoai IP Panasonic KX-UT113
1,330,000 VND
- 13%
1,155,000 VND
MUA NGAY
Điên thoại IP Panasonic KX-HDV130
Điên thoại IP Panasonic KX-HDV130
1,404,000 VND
- 13%
1,221,000 VND
MUA NGAY
Điên thoại IP Panasonic KX-UT123
Điên thoại IP Panasonic KX-UT123
1,579,000 VND
- 13%
1,373,000 VND
MUA NGAY
Điên thoại IP Panasonic KX-UT133
Điên thoại IP Panasonic KX-UT133
3,134,000 VND
- 13%
2,725,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824
3,970,000 VND
- 5%
3,770,000 VND
MUA NGAY
Điện thoại IP Panasonic KX-UT136
Điện thoại IP Panasonic KX-UT136
4,387,000 VND
- 13%
3,815,000 VND
MUA NGAY
Điên thoại IP Panasonic KX-UT248
Điên thoại IP Panasonic KX-UT248
6,278,000 VND
- 13%
5,450,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài KX-TES824 / 3 trung kế - 16 máy nhánh
Tổng đài KX-TES824 / 3 trung kế - 16 máy nhánh
6,387,000 VND
- 5%
6,082,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài KX-TES824 / 6 trung kế - 16 máy nhánh
Tổng đài KX-TES824 / 6 trung kế - 16 máy nhánh
6,605,000 VND
- 5%
6,278,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài KX-TES824 /  6 trung kế - 24 máy nhánh
Tổng đài KX-TES824 / 6 trung kế - 24 máy nhánh
9,025,000 VND
- 5%
8,589,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài KX-TES824 /  8 trung kế - 24 máy nhánh
Tổng đài KX-TES824 / 8 trung kế - 24 máy nhánh
9,069,000 VND
- 5%
8,633,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300
Tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300
11,500,000 VND
- 24%
8,759,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài KX-NS300 / 6 trung kế - 24 máy nhánh
Tổng đài KX-NS300 / 6 trung kế - 24 máy nhánh
12,317,000 VND
- 5%
11,750,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài KX-NS300 / 6 trung kế - 32 máy nhánh
Tổng đài KX-NS300 / 6 trung kế - 32 máy nhánh
13,865,000 VND
- 5%
13,211,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài KX-NS300 / 12 trung kế - 24 máy nhánh
Tổng đài KX-NS300 / 12 trung kế - 24 máy nhánh
14,824,000 VND
- 5%
14,126,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài IP panasonic KX-TDE100
Tổng đài IP panasonic KX-TDE100
15,347,000 VND
- 5%
14,606,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài KX-NS300 / 12 trung kế - 32 máy nhánh
Tổng đài KX-NS300 / 12 trung kế - 32 máy nhánh
16,372,000 VND
- 5%
15,587,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài KX-NS300 / 6 trung kế - 40 máy nhánh
Tổng đài KX-NS300 / 6 trung kế - 40 máy nhánh
24,721,000 VND
- 5%
23,544,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài KX-NS300 / 6 trung kế - 48 máy nhánh
Tổng đài KX-NS300 / 6 trung kế - 48 máy nhánh
26,269,000 VND
- 5%
25,026,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài KX-NS300 / 12 trung kế - 40 máy nhánh
Tổng đài KX-NS300 / 12 trung kế - 40 máy nhánh
27,206,000 VND
- 5%
25,920,000 VND
MUA NGAY
Tổng đài Panasonic KX-TDA600
Tổng đài Panasonic KX-TDA600
34,880,000 VND
- 13%
30,520,000 VND
MUA NGAY