ITshopping VIỆT NAM
0
  • Giỏ hàng
  • Giỏ hàng của bạn
  • Thanh toán
  • Xác nhận đơn hàng

Sản phẩm Số lượng Đơn giá (VND) Giảm giá theo SL (VND) Giá sau khi giảm (VND) Thành tiền (VND) Bỏ

Điện thoại Panasonic KX-TGC313
1.601.864 1,744,000 1,602,000 Bỏ sản phẩm này ra khỏi giỏ hàng
Tổng giá trị đơn hàng đã giảm
1,602,000
 
Giảm giá mua hàng online 2%
32,000  
Tổng cộng
1,570,000
 
Thuế GTGT 10%
157,000  
Tổng tiền phải trả
1,727,000