ITshopping VIỆT NAM
0
  • Giỏ hàng
  • Giỏ hàng của bạn
  • Thanh toán
  • Xác nhận đơn hàng

Sản phẩm Số lượng Đơn giá (VND) Giảm giá theo SL (VND) Giá sau khi giảm (VND) Thành tiền (VND) Bỏ

Camera Vantech 225HDI
693.240 959,000 693,000 Bỏ sản phẩm này ra khỏi giỏ hàng
Tổng giá trị đơn hàng đã giảm
693,000
 
Giảm giá mua hàng online 2%
14,000  
Tổng cộng
679,000
 
Thuế GTGT 10%
68,000  
Tổng tiền phải trả
747,000