ITshopping VIỆT NAM
0
  • Giỏ hàng
  • Giỏ hàng của bạn
  • Thanh toán
  • Xác nhận đơn hàng

Sản phẩm Số lượng Đơn giá (VND) Giảm giá theo SL (VND) Giá sau khi giảm (VND) Thành tiền (VND) Bỏ

Load balancer Draytek V3300B+
6,758,000 6,758,000 6,758,000 Bỏ sản phẩm này ra khỏi giỏ hàng
Tổng giá trị đơn hàng đã giảm
6,758,000
 
Giảm giá mua hàng online 2%
135,000  
Tổng cộng
6,623,000
 
Thuế GTGT 10%
662,000  
Tổng tiền phải trả
7,285,000
 

Mua hàng trên 3 triệu bạn được tặng quà như sau :
Tặng 01 bóng đèn tiết kiệm điện vinaled