ITshopping VIỆT NAM
0
  • Giỏ hàng
  • Giỏ hàng của bạn
  • Thanh toán
  • Xác nhận đơn hàng

Sản phẩm Số lượng Đơn giá (VND) Giảm giá theo SL (VND) Giá sau khi giảm (VND) Thành tiền (VND) Bỏ

Camera LG LCB5500
501.400 534,000 501,000 Bỏ sản phẩm này ra khỏi giỏ hàng
Tổng giá trị đơn hàng đã giảm
501,000
 
Giảm giá mua hàng online 2%
10,000  
Tổng cộng
491,000
 
Thuế GTGT 10%
49,000  
Tổng tiền phải trả
541,000