ITshopping VIỆT NAM
0
  • Giỏ hàng
  • Giỏ hàng của bạn
  • Thanh toán
  • Xác nhận đơn hàng

Sản phẩm Số lượng Đơn giá (VND) Giảm giá theo SL (VND) Giá sau khi giảm (VND) Thành tiền (VND) Bỏ

Điện thoại Panasonic KX-TS820
356.648 392,000 357,000 Bỏ sản phẩm này ra khỏi giỏ hàng
Tổng giá trị đơn hàng đã giảm
357,000
 
Giảm giá mua hàng online 2%
7,000  
Tổng cộng
350,000
 
Thuế GTGT 10%
35,000  
Tổng tiền phải trả
384,000