ITshopping VIỆT NAM
0
  • Giỏ hàng
  • Giỏ hàng của bạn
  • Thanh toán
  • Xác nhận đơn hàng

Sản phẩm Số lượng Đơn giá (VND) Giảm giá theo SL (VND) Giá sau khi giảm (VND) Thành tiền (VND) Bỏ

Camera LG L2304-DP
2.659.600 2,834,000 2,660,000 Bỏ sản phẩm này ra khỏi giỏ hàng
Tổng giá trị đơn hàng đã giảm
2,660,000
 
Giảm giá mua hàng online 2%
53,000  
Tổng cộng
2,606,000
 
Thuế GTGT 10%
261,000  
Tổng tiền phải trả
2,867,000