ITshopping VIỆT NAM
0
  • Giỏ hàng
  • Giỏ hàng của bạn
  • Thanh toán
  • Xác nhận đơn hàng

Sản phẩm Số lượng Đơn giá (VND) Giảm giá theo SL (VND) Giá sau khi giảm (VND) Thành tiền (VND) Bỏ

Điện thoại UNIDEN AS-7101
156.960 174,000 157,000 Bỏ sản phẩm này ra khỏi giỏ hàng
Tổng giá trị đơn hàng đã giảm
157,000
 
Giảm giá mua hàng online 2%
3,000  
Tổng cộng
154,000
 
Thuế GTGT 10%
15,000  
Tổng tiền phải trả
169,000