ITshopping VIỆT NAM
0
  • Giỏ hàng
  • Giỏ hàng của bạn
  • Thanh toán
  • Xác nhận đơn hàng

Sản phẩm Số lượng Đơn giá (VND) Giảm giá theo SL (VND) Giá sau khi giảm (VND) Thành tiền (VND) Bỏ

Switch REPOTEC RP-1708M
479.600 610,000 480,000 Bỏ sản phẩm này ra khỏi giỏ hàng
Tổng giá trị đơn hàng đã giảm
480,000
 
Giảm giá mua hàng online 2%
10,000  
Tổng cộng
470,000
 
Thuế GTGT 10%
47,000  
Tổng tiền phải trả
517,000