ITshopping VIỆT NAM
0
  • Giỏ hàng
  • Giỏ hàng của bạn
  • Thanh toán
  • Xác nhận đơn hàng

Sản phẩm Số lượng Đơn giá (VND) Giảm giá theo SL (VND) Giá sau khi giảm (VND) Thành tiền (VND) Bỏ

Router Planet ADE4400A
632.854 763,000 633,000 Bỏ sản phẩm này ra khỏi giỏ hàng
Tổng giá trị đơn hàng đã giảm
633,000
 
Giảm giá mua hàng online 2%
13,000  
Tổng cộng
620,000
 
Thuế GTGT 10%
62,000  
Tổng tiền phải trả
682,000